5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 5 Temmuz 2015 Pazar günü Birliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde gerçekleştirilecek olan kol toplantısına katılacak olan temsilcilerimizin  ismini en geç  26 Haziran 2015  tarihine kadar  tarafımıza bildirmenizi bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Toplantının;
Tarih   :
05 Temmuz 2015 (Pazar)
Yer       :TTB Merkez Konseyi
  GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak
  No . 2 Kat .4  Maltepe / ANKARA
Saat     :09.30-16.00

 

Toplantı Gündemi :
1.Kol Yürütmesi Bilgilendirme
2.İllerdeki Komisyon Çalışmaları Bilgilendirme
3.Çalışma Programının Değerlendirilmesi
4.Önümüzdeki Dönem Çalışmaları
4-Diğer