GENEL KURUL İLANI

Sayı :132

Tarih: 24.04.2017

 

Genel Kurul İlanı

           

Denizli Tabip Odası Seçimsiz Olağan Ara Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat:14:00'de Denizli Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, (Saltak Cad. Prof. Dr. Nusret Fişek Sok. Kaşıkçı İş Merkezi K:7 D:35) çoğunluk sağlanmadığı takdirde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat:14:00'de Denizli Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, (Saltak Cad. Prof. Dr. Nusret Fişek Sok. Kaşıkçı İş Merkezi K:7 D:35) yapılacaktır.

            Bilgilerinize saygılarımla rica erdim.

 

 

                                                                                             

                        GÜNDEM

1)     Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması

2)     Divanın oluşturulması

3)     Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

4)     Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun sunulması

5)     Bilançonun sunulması

6)     Denetleme Kurulu raporunun sunulması

7)     Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun görüşülmesi

8)     Bilançonun görüşülmesi

9)     Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi

10) Raporların aklanmak üzere oya sunulması

11) Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü

12) Dilek ve temenniler

13) Kapanış