"Örgütlerde Liderlik Tarzları ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi" anket çalışması

Bir tez çalışması olup amaç olarak örgütlerdeki liderlik tarzları ve çalışan tükenmişliğini tespit etmektir.Hangi liderlik (yöneticilik) tarzlarının çalışan tükenmişliğine neden olduğu ve hangilerinin neden olmadığını tespit edilerek SAĞLIK,Bankacılık,Eğitim ve Turizm sektörlerinden veri toplanması ve  tez çalışması sonuçlarının sağlık sektörü olarak sizlerle paylaşılması amaçlanmaktadır.

Kurumlarınızda yönetici-yönetilen ilişkisi yaşayan tüm sağlık personelinin doldurabileceği , en fazla 5 dakikalık bir anket için aşağıdaki linke tıklayanız.

http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=716qu0fkfqw2hi4h9zkql1294e1wt94d