V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

Türk Tabipleri Birliği ve Bursa Tabip Odası tarafından 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek olan V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin konusu “Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” olarak belirlenmiştir.