HEKİME ŞİDDETİ KINIYORUZ...

 

04/09/2014

Hastayı müşteri, sağlıkçalışanlarını tezgâhtar olarak gören yanlış sağlık politikaları sonucunda sağlıkta şiddet artarak devam etmektedir. Uygulanan “sağlıkta dönüşüm” politikaları maalesef sağlık çalışanları için tehdit, dayak ve ölüm haline dönüşmüştür.

Son olarak meslektaşımız Prof. Dr. Erdal Coşkun, bir sağlık personeline uygulanan sözlü şiddeti önlemeye çalışırken hasta yakınları tarafından darp edilmiş ve tehditlere maruz kalmıştır. Sağlık personelimize ve meslektaşımıza uygulanan şiddeti Denizli Tabip Odası olarak kınıyoruz.

Hükümet, siyasetçi ve yöneticiler sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran, hedef gösteren, kışkırtıcı davranış ve açıklamalardan bir an önce vazgeçmelidirler.Denizli Tabip Odası olarak sağlık alanında şiddet ortamını hazırlayan tüm olumsuzluklara karşı acilen gerekli yasal önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Prof. Dr. Gökhan ÖNEM

Denizli Tabip Odası Başkanı

 

Word belgesi için tıklayınız