VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR

 

VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR M. KEMAL ATATÜRK 

 

Denizli Tabip odası olarak bizler, insan hayatını ana rahmine düştüğü andan itibaren kutsal sayan ve hayat kurtarmak için din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmemek üzere eğitim görmüş ve yemin etmiş bir mesleğin temsilcileriyiz.
En değerli varlıklarımız ve gerçek hazinelerimiz olan çocuklarımızın korunması her şeyden önemlidir.
Bizleri bir arada tutan kültürümüz ve değerlerimizle bir aileyiz ve aslında tüm insanlık ailesinin fertleriyiz dolayısıyla tüm çocuklar hepimizindir.
Son zamanlarda tüm milletimizi acıya boğan güzelim çocuklarımıza yapılan istismarlarla sarsılıyoruz.
Sevgiyle korunmaya ve insanlık ailesinin değerli evlatları olarak yetiştirilmeye muhtaç çocuklarımıza karşı yapılan bu iğrenç İstismar olaylarının en aza indirilmesi için yasama organımız olan yüce meclisimizin, hukukçularımızın ve adalet mekanizmalarımızın  toplumumuzun beklentilerini karşılayacak dünya standartlarında gerçekçi düzenlemeler yapmalarını bekliyoruz.
Geleceğimizin umutları ve ışıkları olan yavrularımıza yönelik istismarlar, tacizler ve tecavüzler, yapılacak yasal düzenlemelerle en aza indirgenebilir ve mutlaka indirgenmelidir.